MeMa-Park, de ambitie

MeMa-Park, een initiatief van Go APE! en ROBOPARK, is een coöperatief opgezet Mens en Machine Infotainmentpark, dat de interactie en de menselijke maat tussen mens en machine stimuleert, de bewustwording omtrent energiegebruik versterkt, de mens meester laat zijn over technologie en angsten voor vernieuwingen wegneemt.

MeMa-Park biedt als doe- en speelpark bezoekers –kinderen, jongeren, jonge gezinnen en volwassenen– de gelegenheid actief kennis te nemen van de mogelijkheden van robots en ook om zelf in actie te komen en de eigen bewegingen om te zetten in energie. Het eigen leef- en werkklimaat van alle dag is het vertrekpunt.

MeMa-Park met (na een aanloopfase) 1000 bezoekers per dag, is een creatieve plek waar geestelijke én fysieke energie tezamen komen en bijdraagt aan een duurzame samenleving. Kunstenaars spelen hierbij een centrale rol. Het park is het gehele jaar geopend. De opening is gepland op 1 mei 2018

MeMa-Park, een ont-spannende dag

Als om 10 uur de poorten open gaan van het MeMa-Park gaan vader Achmed Dhakam, moeder Janine Jansen en hun beide kinderen, zoontje Macha en dochtertje Daria, eerst naar de grote hal van het bezoekerscentrum. Thuis hebben ze al via de website van het park hun eerste routes uitgestippeld. Daria moet voor school een werkstuk over creatieve robots maken en Macha wil alle energie-installaties uitproberen. Moeder Janine wil meer weten over robots in de gezondheidszorg en vader Achmed is zelf elektromonteur en wil graag op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van technologie en energie. Maar bovenal willen ze met elkaar een plezierige dag beleven en kijken alvast uit naar de reuze schommel WHAUW!, die door haar beweging zorgt voor de energievoorziening van het park. Ze komen ogen, oren en tijd tekort om alles in zich op te nemen en aan alle doe-dingen mee te doen. Als ze aan het eind van de middag op het buitenterras door aardige robots een gezonde maaltijd krijgen geserveerd raken ze niet uitgepraat over wat ze niet allemaal hebben beleefd. En Daria? Zij heeft op school met veel enthousiasme haar werkstuk over creatieve robots afgemaakt. De juf heeft alle ouders voorgesteld het jaarlijkse schoolreisje te houden naar het MeMa-Park. En Daria zal die dag als speciale gids optreden. Ze heeft al contact gelegd met William Liu die als kunstenaar in het park verantwoordelijk is voor het ArtLab.

# GEZOCHT

Ondernemers, financiers, experts, kunstenaars en ontwerpers om het idee van het MeMa-Park om te zetten in een kansrijke onderneming.

# BROCHURE

Download hier het essay ' Geef robots kiesrecht ' dat vrijdag 3 maart 2017 besproken wordt in het Werkspoorkwartier in Utrecht. Klik daarvoor op de oranje downloadknop.

Hier kunt u het startdocument van MeMa-Park downloaden. Klik daarvoor op de oranje downloadknop.

Hier kunt u het verslag van de startbijeenkomst (3 juni 2015) van MeMa-Park downloaden. Klik daarvoor op de oranje downloadknop.

MeMa-Park is een coöperatief opgezet Mens en Machine Infotainmentpark, dat de interactie en de menselijke maat tussen mens en machine stimuleert, de bewustwording omtrent energiegebruik versterkt, de mens meester laat zijn over technologie en angsten voor vernieuwingen wegneemt

MeMa-park, een initiatief van Go APE! en ROBOPARK

Go APE! - Art Park of Energy

logo GO APE Art Park of EnergyGo APE! – Art Park of Energy is het kunstproject van stichting Kunstzinnig Energiepark dat vier jaar geleden is gestart. De stichting is opgericht in mei 2011. Het speelt in op twee belangrijke maatschappelijke thema’s: bewustwording van overmatig energiegebruik en de gevolgen daarvan enerzijds en de toename van het aantal mensen met overgewicht -de opslag van energie in het menselijk lichaam- anderzijds. Doel van Go APE! is om mensen meer bewust te maken van deze thema’s en hier een oplossing voor aan te dragen.

De stichting heeft als doel om minstens één installatie per jaar te realiseren. Deze installatie wordt ontworpen door een kunstenaar en op ambachtelijke wijze vervaardigd. Deze installaties leiden uiteindelijk tot een kunstzinnig park of route door de stad. We creëren bewustwording rondom het energievraagstuk en gezondheid door installaties te ontwikkelen die door menskracht energie opwekken. De installaties zijn kunstzinnig van aard, origineel, leuk, inspirerend en uitnodigend. Het belangrijkste product dat Go APE! tot op heden heeft gerealiseerd is De energiebron van Lunetten: een familieschommel waarop meerdere personen tegelijkertijd kunnen schommelen en zo energie opwekken. De energiebron van Lunetten staat op het plein van basisschool De Spits en is in 2014 opgeleverd. Zie ook www.goape.nu

de energy-schommel van Go APE!

Go APE! - Art Park of Energy creëert bewustwording rondom het energievraagstuk en gezondheid door installaties te ontwikkelen die door menskracht energie opwekken

Go APE! - Art Park of Energy

de Go APE! batterij
het Go APE! gemaal
het Go APE! trekwiel
familieschommel die energie opwekt

Huidige projecten van Go APE!

  • Digital Artparkofenergy
  • Verkeerstuin park Transwijk
  • MeMa-Park
  • Fitnesscontainer ism ISA (containerdorp Amsterdam?)
  • Extra mobiele installatie voor Het Gezondste Festival
  • Schoolplein De Kaleidoskoop Kanaleneiland
  • De gele koets van Lunetten
  • Department of Search, Utrecht Sciencepark De Uithof

ROBOPARK

logo roboparkROBOPARK is in 2008 gestart als Opvangcentrum voor Verlaten Robots bij het lectoraat kunst en economie van de HKU. Het centrum organiseerde de eerste ROBOTMatch tussen hogescholen in 2012. Het opvangcentrum met 10 bewoners is opgegaan in het nu zelfstandige bezoekerscentrum van ROBOPARK, onderdeel van ASOM. ROBOPARK bereidt de komst voor van humanoids en stimuleert een humane omgang tussen mens en robot. Tevens stimuleert het bezoekerscentrum bezinning, speelsheid en creativiteit op het gebied van robotica. Nederland loopt hierin achter ten opzichte van andere landen met name uit Azië. Deze achterstand kan met behup van kunstenaars omgezet worden in een voorsprong. In Go APE! is in 2014 een innovatieve partner gevonden om gezamenlijk MeMa-Park tot stand te brengen. Zie ook www.asom.org

twee robots van robopark

ROBOPARK bereidt de komst voor van humanoids en stimuleert een humane omgang tussen mens en robot

Robopark, een opvangcentrum voor verlaten robots

een robothond
een robot met een agressieve aard volgens de mens
een robot die door een meisje in de steek is gelaten
een robot waar een jongetje niet mee wilde spelen

NIEUWS

De MeMa-Park website is op 3 juni 2015 gelanceerd tijdens de startpresentatie en debatavond Mens wordt Machine wordt Mens. Hier kunt u het eindverslag lezen van de startbijeenkomst

MeMa-Park, een initiatief van Go APE! en ROBOPARK, is een coöperatief opgezet Mens en Machine Infotainmentpark, dat de interactie en de menselijke maat tussen mens en machine stimuleert, de bewustwording omtrent energiegebruik versterkt, de mens meester laat zijn over technologie en angsten voor vernieuwingen wegneemt.

MeMa-Park biedt als doe- en speelpark bezoekers –kinderen, jongeren, jonge gezinnen en volwassenen– de gelegenheid actief kennis te nemen van de mogelijkheden van robots en ook om zelf in actie te komen en de eigen bewegingen om te zetten in energie. Het eigen leef- en werkklimaat van alle dag is het vertrekpunt. MeMa-Park is een creatieve plek waar fysieke en geestelijke energie tezamen komen en bijdraagt aan een duurzame samenleving. Kunstenaars spelen daarbij een centrale rol.


Persbericht 20 februari 2017


Symposium over robotliefde, robotrechten en menselijke spierkracht als energiebron.

Ateliergesprekken 3 maart 2017 Utrechtse Werkspoorkwartier

Hoe kunnen we van robots leren wat liefde is? Moeten robots kiesrecht krijgen? Lost energieopwekking door spierkracht (van mens en dier)de wereldwijde energiecrisis op? Deze vragen worden besproken tijdens een drietal ateliergesprekken op vrijdag 3 maart 2017 (vanaf 15.00 uur) op de kunstenaarsateliers 16X in het Utrechtse Werkspoorkwartier. Inleidingen worden gehouden door Ine Gevers, conservator Niet Normaal/Hacking Habitat en initiatiefneemster van de manifestatie Robot Love, Giep Hagoort en Pim Rooymans, conservatoren van het CartesiusMuseum, en conceptueel kunstenaar Melle Smets over de Human Power Plant. De deelname aan de gespreken is gratis. Vooraf aanmelden is noodzakelijk: info@goape.nu De organisatie is in handen van onder andere Go APE! en het CartesiusMuseum.

Buitenpublicatie
Pim Rooymans geeft gaarne een toelichting op dit bericht. Mobiel 06 20 88 14 59. Onder het kopje brochure kunt u het essay 'Geef robots kiesrecht', geschreven door Giep Hagoort, dat op 3 maart 2017 wordt gepresenteerd, downloaden.

# ARCHIEF

In ons archief vindt u links naar MeMa-Park gerelateerde documentatie.

PARTNERS

NAAR BOVEN